ענפים מחפים
שבט אפריקני קדום היה נוהג להצפין את מסריו ולשדרם בעזרת ענפי עצים. ראש השבט, במסגרת מאמציו לתרבת את ילידי השבט, לימדם חשבון, קרוא וכתוב. וכדי לא לחסוך שבטו, ייסרם בחידות. כשרצה לחגוג את הישגיו על ש"הורידם מן העצים", שיגר להיסטוריה ול"אלף אפס" את המסר - החידה הבאה:

0 2 6 4     7 2 4 5

  ע     נ     פ
                  X
  ע     נ     פ
______________
  ע     צ  
         נ  
               פ     ח     ת   
______________________


מהו המסר?