כיסוי חלקי
מכסים לוח שח 5 x 5 באמצעות 8 אבני טרומינו מלבניים (3 x 1), כך שנשאר ריבוע אחד חשוף.
היכן הריבוע החשוף?