מלכות במלכות נוגעת
א. מקם על לוח השח שתי מלכות, כך ש"תשלוטנה" יחדיו על מספר מרבי של משבצות ריקות.
ב. מקם עתה את שתי המלכות כך שתשלוטנה יחדיו על מספר מזערי של משבצות ריקות.