קוביה ססגונית


צבע 27 קוביות קטנות ב-9 צבעים שונים, כך שדפנותיה של כל קוביה צבועות באותו צבע, ומכל צבע יהיו לך 3 קוביות.
עתה, סדר את 27 הקוביות לקוביה 3X3X3 כך שבכל דופן של הקוביה הגדולה ייראו כל 9 הצבעים.

התוכל לעשות זאת?