פיזור מסודר

מבוקש מספר טבעי n שספרותיו מהוות סדרה חשבונית,
כך שכל אחת מהספרות 1-9
מופיעה בדיוק פעם אחת או ב-n או ב-n2.


n =

n2 =