מבצע בריבוע
ברשת הריבוע הכחול הוכרז על מבצע בו משתתפים כל המוצרים שבמחירם סך האגורות הוא שרש של סך השקלים. הקונה שיצליח לאסוף תוך חצי שעה פרטי מבצע שסכומם הכולל הוא 222.22 שקלים יזכה במבצע ויקבל מוצרים אלה חינם.

גיא ורון זכו במבצע ולמרבה ההפתעה התברר שאמנם כל אחד מהם אסף 3 מוצרים אבל המוצרים היו שונים.

מצא את מחיריהם של המוצרים אם נתון:
שאחד ממוצריו גיא עלה 1.01 ש"ח,
ואחד ממוצריו של רון עלה 169.13 .