מספר אישי
ביחידה 101 - 101 חיילים, ולכל אחד מהם מספר אישי.
הוכח כי קיימים חמישה-עשר מספרים מתוכם שההפרש בין כל שניים מהם מתחלק ב-7.