דייש ובציר בציר המספרים
בעיר משושי בין פרס למדי
נתגלה באקראי בית יהודי בוודאי
תבליט מגן-דוד וכתובת על הקיר
"והשיג לכם דיש את בציר".
ההיסטוריון מספראי
מספרים לו עד בלי די

מיודענו הפרופסור פיענח את העובדות הבאות:
א. המילה "דיש" שבכתובת היא השנה העברית שבה נחנך הבית.
ב. במרכזו של המגן דוד ומסביבו מופיעים מספרים.
ג. המספר הארבע ספרתי במרכז היא השנה הלועזית המקבילה לשנה העברית שבה נחנך הבית.
ד. בכל אחד מקדקודי המגן דוד מספר תלת ספרתי.
ה. ששת המספרים הללו שונים זה מזה, אך בכולם אותן ספרות.
ו. המספר הגדול ביותר נמצא בקדקוד העליון וספרת האחדות שלו היא כספרות האמצעיות השוות של המספר המרכזי.
ז. סכום המספרים בכל זוג קדקודים נגדיים שווה למספר המרכזי.

האם די בעובדות אלו כדי לדעת מהו המספר העליון?
באיזו שנה לאחר די"ש ניתן היה לחנוך בית ועליו תבליט מגן דוד ומספרים שיקיימו את התכונות מ-ב עד ז?
התקלו עלינו את העבודה ותמצאו את השנה האבודה??


תשובה: