משולש חד גוני
צובעים את נקודות המעגל באופן אקראי בשני צבעים שונים.

א. הראה כי קיים משולש שווה-שוקיים חסום במעגל שכל קודקודיו שווי צבע.

ב. האם בהכרח כל צביעה יוצרת משולש שווה צלעות שכל קודקודיו שווי צבע?