מלאו אסמינו בר
  תשרי תשס"ד   
החידה העתיקה הבאה מוכרת בשמו של Alcuin מיורק (804-735):
100 יחידות תבואה חולקו בין 100 אנשים, כך שכל גבר קיבל 3 יחידות, כל אישה 2 יחידות וכל ילד ½ יחידה. כמה גברים נשים וילדים היו?

לחידתו של Alcuin שבע פתרונות.

למערכת אלף אפס "נרמז" כי קיים מסמך המתעד את מספר הגברים הנשים והילדים ביורק, שנהנו בפועל מן החלוקה. והנה ראינו כי בשלושת המספרים לא הופיעה ספרה פעמיים.
כמה אכן השתתפו בחלוקה?מספר הגברים:
מספר הנשים:  
מספר הילדים: