הכה את המומחה


באפשרותך לבצע שתי פעולות על מספרים שלמים:
הכפלה פי שניים או הוספת אחד.

1) אם מתחילים מ-0, מהו מספר הפעולות הקטן ביותר הנדרש לבנות את המספר 100 ?הכאה = כפל בשפה העברית של ימי הביניים


תשובה:   

2) מהו המספר הגדול ביותר שאינו עולה על 100, שכדי להגיע אליו מ-0 בדרך הקצרה ביותר, יש צורך במספר מירבי של פעולות?


תשובה: