מצולעים וגפרורים

מ-12 גפרורים בונים ריבוע ששטחו 9 יחידות ריבועיות.
בנה מצולעים שהיקפם 12 גפרורים ושטחם 6,5,4, ו-3 יחידות ריבועיות.
אין להשתמש בחלקי גפרורים