אי אי רציונליהייתכן?


האם קיים מספר אי רציונלי בחזקת מספר אי רציונלי

והתוצאה - רציונלית?