קח שש,וקבל 21
  תמוז תשס"ג   
קח שש מהספרות שלפניך, כך שהסכום המתקבל יהיה 21 בדיוק!