וספרתם לכם...
"…שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו…"
ואתם, אמרו נא, באילו שתי ספרות מסתיים הסכום הבא?

7 + 72 + 73 + ... + 749


תשובה: