שיווינות בספרות
השתמש בספרות מ-1 ועד 9 כל ספרה פעם אחת ושבצם במשבצות הריקות.
כל שורה וכל עמודה היא שיוויון מספרי.
כדאי לשים לב שכפל או חילוק מתבצעים לפני חיבור או חיסור.
     
x - 53
x   /   +  
x + 28
+   -   +  
+ - 4
79   0   10