אי זוג מן השמים
התוכל למלא כל אחד מעשרת העיגולים שבכוכב במספר שלם כלשהו,
באופן שסכום המספרים בכל ארבעה עיגולים בשורה יהיה אי זוגי?