סליחה, מה השעה ?
- סליחה, מה השעה עכשיו?
- עכשיו? בדיוק שלוש דקות לפני עשר.
- אם מותר לי להתערב, אכן, שלוש דקות, אבל אחרי עשר!
- הגזמתם, שניכם נחפזים מידיי, עוד שש דקות תהיה השעה עשר.
- נחפזים? תסלח לי, שעונך ממש מפגר, עכשיו עשר ושתי דקות בדיוק!

דבר משותף לארבעת המתדיינים, כולם טועים!
אחד בשתי דקות, אחד בשלוש דקות, אחד בארבע דקות ואחד בחמש דקות (לאו דווקא לפי הסדר).

אז סליחה, מה השעה?

: