בכוסם, בכיסם ובכעסם
סערה בבית המרזח: בגתא חייב כוסית משקה לאבגתא. אבגתא חייב שתי כוסיות משקה לזתר. זתר חייב שלוש כוסיות משקה לכרכס, וכרכס, אבוי, חייב ארבע כוסיות משקה לבגתא!
כדאי ליישב במהירות את ההדורים בין השתיינים האלו!

מהו המספר המינימאלי של כוסיות שיש להעביר ביניהם, כדי לסיים את החוב?


תשובה: