לקלים המרוץ
ארבעת הרצים שהגיעו לשלב הגמר הם נפתלי, צבי, עשהאל ויואב.
בסופו של המרוץ התברר כי נפתלי, שלא ניצח במרוץ, הגיע לפני יואב. עשהאל הגיע ממש לפני יואב.
מי הגיע למקום הראשון?