קשר משפחתי
אם
א + א + א = אב

ב נ
נ ב *
-----
נדיב

סבי + איש = חכמ

אז מהו ערכה של אמי ?


תשובה: