מִסְפָּר מְסַפֵּר

נתון מספר בן 10 ספרות כך שהספרה השמאלית שלו
שווה למספר ה1-ים המופיעים במספר,
הספרה השניה שלו שווה למספר המופעים של הספרה 2 במספר,
וכך הלאה...
הספרה התשיעית שווה למספר התשיעיות במספר,
הספרה העשירית שווה למספר האפסים במספר.

מהו המספר ?


תשובה: