מזל דגים
  טבת תשס"ג   

אם
דג=ג+גד ,
ואם
גג=ג:בגד ,
ואם
דאג+בחג=בא·גד ,

אז מה המרחק בין
"באגד" ל"בגדד"?


תשובה: