?וגר זאב עם כבש
בבקשה תעזור לאיכר , להעביר את הזאב, הכבשה והכרוב
מצד אחד של הנהר לצד השני שלו.
הסירה יכולה לשאת חוץ מהאיכר רק אחד מהדברים.
שים לב: הזאב אוכל את הכבשה, והכבשה אוכלת את הכרוב, כשהאיכר לא נמצא.
לכן אין להשאיר אותם לבד בגדת הנהר.
מהם שלבי המעבר???