תולעת ספרות
תולעת ספרות חובבת ספרים ומספרים. בחיבתה כי רבה בלעה התולעת את מספרי העמודים של ספר לפי סדרם, סיפרה אחר סיפרה, ותשבנה בקרבה הספרות כרכבת ארוכה. ובראות חברתה הדעתנית - תולעת חשבנית את הספרות בגופה של הספרותית נתקנאה בה, ובאה איתה בחשבון: זללנית שכמותך כמה ספרות בכרסך?

השיבה לה הספרותית בשאלה: בוחנת לב וכליות, בגופי 789 ספרות, ואת, חשבונית מצויה, אמרי לי כמה עמודים בספר שבלעתי?

ענתה לה החשבנית: אין בעיה, תכף תקבלי תשובה, אך נראה אותך משיבה לי, כמה פעמים מופיע בקרבך הצירוף 23?
פתרו את סיפור הספרות.

מספר העמודים בספר :
הופעת הצירוף 23 :