ובשישית יצא לחופשי חינם
האסיר ישב בתאו, מקשיב לפסיעות השומרים, ומביט בשש הדלתות: A, B, C, D, E ו- F המקשרות את חדר המעצר עם העולם שבחוץ. שלוש מן הדלתות הן דלתות יציאה ודרכן ניתן לצאת בלבד, ושלוש אחרות הן דלתות כניסה ודרכן ניתן רק להיכנס מן החוץ לתוך התא.

נקישות רגלים: שומר אחד נכנס דרך דלת A, השני דרך דלת F. הם פותחים את התא וכך אומרים לאסיר: אנו עומדים לשחרר אותך, אך תחילה עליך לעבור דרך שש הדלתות - בכל דלת פעם אחת תוך שמירת ההגבלות הבאות:

מייד לאחר שתעבור בדלת A, מותר לך לעבור בדלת B או E.
מייד לאחר שתעבור בדלת B, מותר לך לעבור בדלת C או E.
מייד לאחר שתעבור בדלת C, מותר לך לעבור בדלת D או F.
מייד לאחר שתעבור בדלת D, מותר לך לעבור בדלת A או F.
מייד לאחר שתעבור בדלת E, מותר לך לעבור בדלת B או D.
מייד לאחר שתעבור בדלת F, מותר לך לעבור בדלת C או D.
לאחר שסיימו את ההוראות המחמירות, יצאו השומרים דרך דלת B.

מהו המסלול לחרות?


תשובה: