תעודת זהות
בזהות כפל זו משתתפות שתי ספרות בלבד, ואחת מהן מופיעה פעם אחת. מהן הספרות ומהי הזהות?

= * *