מספר חזק
לקראת סיום אולימפידת החידות, בשלב השאלה הזהה, הונחו על ראשי שלושת המתמודדים שהגיעו לשלב זה - כובעים.
על כל אחד מהכובעים היה רשום מספר טבעי. וזה נוסח השאלה הזהה:
"המספרים שעל כובעיכם מהווי סדרה חשבונית, הראשון מכם שינחש את מספר כובעו הוא הזוכה".
שלושת המתמודדים, כידוע, שווים במהירות החשיבה שלהם.
אחד מהם ראה על ראשי שני חבריו את המספרים 4 ו-6, ואז לאחר פרק זמן קפץ ואמר:
"המספר שרשום על כובעי הוא..."


תשובה: