כוורת קסם

בכוורת המשושים המצוירת 19 תאים.
חבויים בהם המספרים הטבעיים מ- 1 ועד 19.
לכוורת קסם זו יש תכונה מופלאה שסכום המספרים בכל שורת תאים הוא זהה.
שורה של תאים היא שרשרת של תאים סמוכים שיש להם צלעות באותו כיוון.
בציור סימנו דוגמאות של שורות מ-3 כיוונים שונים.
חשפנו את מיקומם של 7 מספרים.
חשוף את מיקומם של שאר המספרים.