קסמי משולשים
בהשתמשך ב- 9 קיסמים זהים, צור :
א. 5 משולשים שווי צלעות.

בהשתמשך ב- 9 קיסמים זהים, צור :
ב. 7 משולשים שווי צלעות.