על הפנים!
  אב תשס"ב   
שוד מזוין התבצע בבנק ישראלף.
שלושה עדים מסרו לגלי הבלש קלסתרון של השודד.
והרי לפניכם שלושת הקלסתרונים שהורכבו במעבדה המשטרתית הממוחשבת:המצב - על הפנים!
גלי הבלש לא הרים ידיים.
לאחר חקירה נמרצת התברר לו כי בכל אחד משניים מן הקלסתרונים היו 2 טעויות ובשלישי טעות אחת:
מהם תווי פניו של השודד?
האם שערו ישר או מוטה?
האם עיניו עגולות או משוכות?
האם אפו ארוך או מעוגל?
האם אוזניו עגולות או כעכיות?
האם פיו ישר או קמור?
המוצא הישר מוזמן למעבדה בדחיפות!

שערו :
עיניו :
אפו :
אוזניו :
פיו :
החידה באדיבות גלי שמעוני.