חסר מלא ספרות
שבצו את כל הספרות מ-1 ועד 9 בתרגיל שלפניכם, כך שיתקבל תרגיל נכון

X
-----------------------
+
-----------------------