חכם קופץ בראש
חמישה כובעים בקופסא - שלושה לבנים ושניים שחורים.
על ראשיהם של שלושה אנשים העומדים בשורה עורפית הונחו כובעים מתוך הקופסא.
אמר האחרון בשורה (הרואה את השניים שלפניו):
אינני ידע מה צבע כובעי.
אמר זה שלפניו (הרואה את הראשון בלבד):
גם אני איני יודע מה צבע כובעי.
אמר הראשון: אני יודע מה צבע כובעי!
ומהו?