לבן פותח ובשני מהלכים מנצח
פצח את החידה הבאה של סם לויד!