השלם למאה

התבונן בקבוצת המספרים הבאה:
6,17,15,42,3,51,72,33,53,9,63,36

יש רק קבוצת מספרים אחת מתוכה, שסכום איבריה הוא 100.
מהי הקבוצה, ואיך ניתן להגיע אליה מבלי להתרומם מהכסא?

הקטן ביותר:  
                     
                     
                     
הגדול ביותר: