משנכנס אדר מרבים בשמחה
  אדר תשס"ב   
בתרגיל החיבור שלפניך
אותיות שוות מייצגות ספרות שוות,
ואותיות שונות ספרות שונות

א ד ר +
ח ד ש
______
ש מ ח


+