וכך היה מונה
א ח ת
א ח ת
א ח ת +
א ח ת
א ח ת
ח מ ש
אחת הוא מספר אי-זוגי, ומה ערכו של חמש?


תשובה: