מרבים ריבועים
לוח שח מחולק ל 8X8 ריבועים קטנים.
האם נתת דעתך כי בלוח ריבועים רבים נוספים?
כמה ריבועים בלוח השחמט?
בכדי לפצח את החידה כדאי למנות תחילה את מספר הריבועים
בלוחות שח מסדרים 2X2, 3X3, 4X4, וכו' ולהכליל.


תשובה: