צילתה מרובה מחמתה?

ענה במהירות:
איזה שטח גדול יותר- הכתום או האפור?