אזלא גרש
בעתיקות גרש נחשף קלף שעליו ניתן היה לזהות ספרות.
פרופ' מספראי , מיודעינו, זיהה שמדובר בתרגילי חשבון. למרבה המזל, אחד התרגילים היה ניתן לזיהוי כמעט מלא, אך משום מה נראה כשגוי. התרגיל הוא:

2 8
4 8
7


אחת ההנחות של עוזרו הנאמן של מספראי, הייתה שזהו תרגיל חשבון שגוי. את עינו של הפרופסור צדה תגלית נוספת:

5 4
4
1 1 2


"חייב להיות הגיון בטעויות!" אמר מספראי. "התרגילים הם תרגילי אמת אך הבסיס הוא שונה!"
"על מה אתה מתבסס?" שאל מסתברא.
"זה כל הסיפור! ואתה מסתברא, מצא את הספרות החסרות"
ואידך זיל גמור.....

מהו בסיס המספרים?