הרבו ראשונים
  חשון תשס"ב   המספרים 127, 89, 5, 463 כולם ראשוניים.
יצרנו אותם באמצעות שימוש בספרות 1 ועד 9, כל ספרה פעם אחת בדיוק.
מהו המספר המכסימלי של מספרים ראשוניים, אותם ניתן ליצור בעזרת הספרות 1 ועד 9, כך שכל אחת מהספרות מופיעה בדיוק באחד המספרים?


תשובה: