משרשים
יוסי התבונן באחיו הגדולים
המחפשים שלשות פיתגוריות,
ואחרי מחשבה הציע שלשה
X2 + Y2 = Z2
"יש לי רעיון !"
הוא בחר שני מספרים
חד-ספרתיים וכתב את ריבועיהם
זה לימין זה, וכך קיבל מספר
שלישי. להפתעת האחים המספר
הארבע ספרתי שהתקבל היה
אכן ריבוע שלם.
מהו המספר הארבע ספרתי ?


תשובה: