... והיה הנשאר לפליטה
תיש ושתי עיזים רועים במרעה, בתוך ומחוץ לחלקה
שצורתה משולש ישר זוית ושטחה דונם אחד.

התיש קשור לאמצעו של היתר וכל אחת מן העיזים
קשורה לאמצעו של אחד הניצבים, אורכו של כל חוט
הוא מחצית אורך הצלע אליה הוא קשור. התיש הוא
רעבתן גדול ומחסל בקצב מהיר כל פיסת דשא שאליה
הוא יכול להגיע. מהו השטח המסור "לשליטתן הבלעדית"
של העיזים (השטח שהתיש לא יכול להגיע אליו) ?


תשובה: