עיוור צבעים
באי בודד חיו שני סוגי אנשים: דוברי אמת ודוברי שקר.
דוברי האמת לבשו בגדים ירוקים, ודוברי השקר אדומים .
לאי הגיע אדם עיוור צבעים, והוא פגש שלושה אנשים , הוא פנה לראשון ושאלו: "מהו צבע בגדיך?" האיש גימגם ולכן עיוור הצבעים לא הבין את תשובתו.
הוא פנה לשני האנשים האחרים שהיו על ידו ושאל אותם "מה אמר האיש הראשון"? השני ענה: "הוא אמר שבגדיו אדומים." השלישי ענה: "הוא אמר דווקא שבגדיו ירוקים". מהו צבע בגדיו של האיש השני?