שושנת יעקב
ש
שוש
שושוש
שושנשוש
שושנתנשוש
שושנתיתנשוש
שושנתיעיתנשוש
שושנתיעקעיתנשוש
שושנתיעקבקעיתנשוש
שושנתיעקבצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהלהצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהוהלהצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהושוהלהצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהושמשוהלהצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהושמחמשוהלהצבקעיתנשוש
שושנתיעקבצהלהושמחהחמשוהלהצבקעיתנשוש

בכמה אופנים שונים ניתן לקרוא את הפסוק: "שושנת יעקב צהלה ושמחה"
בתוך המשולש שלפניך, כאשר אתה נע מאות לאות סמוכה
בכיוון מאונך כלפי מטה או מאוזן - שמאלה או ימינה?


תשובה: