שבע ועשרים ומאה


מתוך המספרים המופיעים במגילה [ללא המספר 127]
ובעזרת פעולות חשבון, כל פעולה לכל היותר פעם אחת,
הצג את המספר 127 בכמה שיותר אופנים.