הזוג והנפרדות
  אב תשס"א    
זוג החוקרים מיודענו פרופ' מספראי, ותלמידו הנאמן שבט סופרים, גילו לא מכבר כתב יד מתמטי עתיק. בעוד מספראי מתחבט בתיארוך המדויק של כתב היד המעניין, הסב את תשומת ליבו שבט סופרים כי בראש כתב היד תיעד המחבר את שנת כתיבתו, אלא שכדרכם של מתמטיקאים, השאיר זאת בצורה מרומזת. והנה נוסח הרמז:


הזמן נמדד בארבע ספרות נפרדות
שלש מתוכן הרי הן תואמות
אם תביט בכל שתיים או בכל שלוש סמוכות
תגלה שמספר ראשון הן מראות.
המספר עצמו אינו ראשון עימי
נשבר הוא למספר הדו ספרתי הפנימי
אם כל זאת תפענח
את שנת הכתיבה תפצח
שני המלומדים, מכירים היטב את הניסוח העתיק, ומייד ציינו לעצמם את התרגום ללשון ימינו:
נפרדות=אי זוגיות,   תואמות=שוות,   ראשון=ראשוני,   נשבר=מתחלק

את המשך מלאכת הפענוח, הטילו על גולשיו הנאמנים של אלף אפס
אז אמרו נא לנו: באיזו שנה נכתב כתב היד?


תשובה: