איזון אי-זוגי
  תמוז תשס"א   
הצב בתבנית שלפניך את כל הספרות 1 - 9 הזוגיים באגף הימני והאי זוגיים באגף השמאלי, כך שיתקבל שוויון:

  :    +      =    :    +    +