עבודה עברית
  ניסן תשס"א    
שלישיית האחים אמיתי, כזיב ועובד יושבים בשורה.
אמיתי הבכור - דובר אמת תמיד, כזיב- שקרן מועד.
ועובד - עובד על כולנו: דובר עיתים שקר ועיתים אמת,
עליי לזהות מי הוא מי.
שאלתי את זה שישב בצד שמאל: "מי יושב באמצע?" והוא ענה לי: "אמיתי"
שאלתי את היושב באמצע: "מי אתה?" והוא ענה לי: "עובד".
שאלתי את היושב בצד ימין: מי יושב באמצע? והוא ענה לי: "כזיב"
התוכלו לסייע לי לזהות את האחים?