הנהלת חשבונות
  ניסן תש"ס   
בכדי לעודד את בנו ללמוד ולתרגל בחשבון החליט מר זכאי לזכות את בנו עודד ב- 5 שקלים על כל תרגיל שיפתור נכונה ולקונסו ב- 3 שקלים על תרגיל שגוי.
לכשחזר לביתו בשעות הערב שאל מר זכאי את בנו: "מה המצב עודד? כמה הרווחת על שיעורי הבית?"
"לא כל כך מעודד" השיב הבן, "לו היית נותן לי 6 שקלים לכל תרגיל נכון, וקונסני על כל שגיאה ב- 2 שקלים בלבד, היו נותרים בידי שקלים כמספר השאלות שהיו בשיעורי הבית."
"אתה עונה לי בחידות?"
"זה התרגיל שלך, אבא, כמה שקלים הרווחתי?"


תשובה: